Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2012

Καταργούνται τραπεζικό και φορολογικό απόρρητο για 8,5 εκατομμύρια πολίτες

Αίρεται το τραπεζικό και φορολογικό απόρρητο για 8,5 εκατομμύρια Έλληνες μισθωτούς, συνταξιούχους, εισοδηματίες, αγρότες και επιτηδευματίες, οι οποίοι σήμερα προστατεύονται από αυτό, προκειμένου να αντιμετωπιστούν φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος και παράνομος πλουτισμός.
Έλεγχοι "made in USA"για ξέπλυμα χρήματος, παράνομο πλουτισμό, φοροδιαφυγή
Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η εφορία, με τύπου «made in USA» σύστημα ελέγχου, θα μπορεί να ανοίγει τους τραπεζικούς λογαριασμούς των πολιτών, να εξετάζει τις αναλήψεις και τις καταθέσεις τους και συνδυάζοντας τα αποτελέσματα των ερευνών με άλλα αντικειμενικά κριτήρια να επαναπροσδιορίζει σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από τα δηλωθέντα τα ακαθάριστα έσοδά τους, τα φορολογητέα εισοδήματα και τα αναλογούντα ποσά φόρων εισοδήματος και ΦΠΑ, υποχρεώνοντας τους ελεγχόμενους να πληρώνουν σημαντικά αυξημένους φόρους. Στο υπουργείο Οικονομικών θεωρούν πως με τον τρόπο αυτόν θα διευκολυνθεί το έργο των ελεγκτικών φορολογικών υπηρεσιών και ειδικά στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Ειδικότερα, διάταξη η οποία προβλέπει τον προσδιορισμό των φορολογητέων εισοδημάτων όλων των φυσικών προσώπων με «έμμεσες τεχνικές ελέγχου» (ουσιαστικά με μεθόδους αντικειμενικών κριτηρίων) περιλαμβάνεται σε τροπολογία που κατέθεσε χθες στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.
Η διάταξη αυτή επιτρέπει στην Εφορία να επανυπολογίζει το εισόδημα κάθε φυσικού προσώπου με βάση την αξία των περιουσιακών στοιχείων που κατέχει, τις δαπάνες που πραγματοποιεί για τη διαβίωσή του και για καταναλωτικούς σκοπούς, καθώς επίσης και με βάση το ύψος των καταθέσεών του στις τράπεζες. Στο πλαίσιο της εφαρμογής των τεχνικών αυτών, οι φορολογικές αρχές θα μπορούν να προχωρούν στο άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών και στον έλεγχο όλων των κινήσεων που έχουν πραγματοποιήσει οι φορολογούμενοι.
Στην πράξη οι συγκεκριμένες «έμμεσες τεχνικές ελέγχου» θα εφαρμόζονται σε περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες προκύπτουν ενδείξεις για απόκρυψη σημαντικού ύψους εισοδημάτων, για διακίνηση «μαύρου χρήματος», για «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» και για παράνομο πλουτισμό. Σε κάθε περίπτωση τα ποσά που θα αποκαλύπτεται ότι απέκρυψε ο ελεγχόμενος θα υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος με βάση τη φορολογική κλίμακα, δηλαδή με συντελεστές που θα φθάνουν μέχρι και το 45% για τα πολύ μεγάλα αποκρυβέντα ποσά.
Αναλυτικότερα, με τη νέα διάταξη που περιλαμβάνεται στην τροπολογία, οι φορολογικές αρχές θα εφαρμόζουν «τεχνικές έμμεσου προσδιορισμού των φορολογητέων εισοδημάτων», λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία που αφορούν:
* Την αναλογία μεταξύ του ύψους των δηλωθέντων εισοδημάτων και της αξίας των κτηθέντων περιουσιακών στοιχείων. Θα ελέγχουν δηλαδή εάν η αξία των ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων είναι δυσανάλογα υψηλή σε σχέση με το ύψος των εισοδημάτων που αναγράφονται στις φορολογικές δηλώσεις.
* Τη ρευστότητα των ελεγχομένων.
* Το ύψος των καταθέσεών τους στις τράπεζες.
* Τις δαπάνες που έχουν πραγματοποιήσει με την καταβολή μετρητών. Συγκεκριμένα θα ελέγχονται αγορές περιουσιακών στοιχείων (κατοικιών, αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής κ.ά.) που έγιναν με μετρητά και θα διασταυρώνονται με τα εισοδήματα που έχουν εμφανίσει στην εφορία οι φορολογούμενοι. Αγορές περιουσιακών στοιχείων που έγιναν σε μετρητά και δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα θα θεωρούνται εισόδημα και θα φορολογούνται.
Στόχος των μεθόδων αυτών είναι να προσδιορίζονται στα πραγματικά επίπεδα οι οφειλόμενοι φόροι εισοδήματος για όσα φυσικά πρόσωπα διαπιστώνεται ότι έχουν αποκρύψει σημαντικού ύψους εισοδήματα ή έχουν διακινήσει «μαύρο» ή «βρόμικο» χρήμα ή έχουν πλουτίσει παράνομα.
Σημειώνεται ότι οι μέθοδοι αυτές ισχύουν ήδη για τον αντικειμενικό προσδιορισμό των ακαθαρίστων εσόδων των μικρομεσαίων επιτηδευματιών (ατομικών εμπορικών επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών) και πλέον επεκτείνονται σε όλα τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή και στους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, τους εισοδηματίες, τους αγρότες και τους λοιπούς φορολογούμενους, με σκοπό να προσδιορίζουν με έμμεσο τρόπο όχι τα ακαθάριστα αλλά τα καθαρά φορολογητέα εισοδήματά τους.
Με βάση δε τις μεθόδους αυτές θα υπολογίζεται όχι μόνο ο φόρος εισοδήματος, αλλά και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1% έως 4% επί του συνολικού εισοδήματος, εφόσον διαπιστώνεται ότι αυτό υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ. Ειδικά στις περιπτώσεις των ατομικών εμπορικών επιχειρήσεων, των ατομικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και των ελευθέρων επαγγελματιών, ορισμένες από τις «έμμεσες τεχνικές ελέγχου» δεν θα χρησιμοποιούνται μόνο για τον αντικειμενικό προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος, αλλά και για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης για την επιβολή του ΦΠΑ.
Με τις νέες αυτές ελεγκτικές μεθόδους αντικειμενικών κριτηρίων οι φοροελεγκτικές αρχές αποκτούν το δικαίωμα πρόσβασης σε οικονομικά στοιχεία 8,5 εκατομμυρίων φυσικών προσώπων (μισθωτών, συνταξιούχων, εισοδηματιών, αγροτών και επιτηδευματιών), τα οποία προστατεύονται από το τραπεζικό και φορολογικό απόρρητο.
Θα μπορούν δηλαδή να προβαίνουν σε άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου και στο άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχομένων, να εξετάζουν τις αναλήψεις και τις καταθέσεις στους λογαριασμούς αυτούς και, λαμβάνοντας υπόψη και άλλα αντικειμενικά κριτήρια, να επαναπροσδιορίζουν σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από τα δηλωθέντα τα ακαθάριστα έσοδα, τα φορολογητέα εισοδήματα και τα αναλογούντα ποσά φόρων εισοδήματος και ΦΠΑ, υποχρεώνοντας τους ελεγχόμενους να πληρώνουν σημαντικά αυξημένους φόρους.
Οι πρώτοι που θα ελεγχθούν με τις νέες τεχνικές θα είναι 54.000 φυσικά πρόσωπα που φυγάδευσαν 22 δισ. ευρώ στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο υπουργείο Οικονομικών με τη συμμετοχή του υπουργού Γ. Στουρνάρα, του υφυπουργού Γ. Μαυραγάνη, του ειδικού γραμματέα ΣΔΟΕ Στ. Στασινόπουλου και υπηρεσιακών παραγόντων, αποφασίστηκε να προχωρήσουν άμεσα οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις στοιχείων για τα 54.000 φυσικά πρόσωπα που έχουν πραγματοποιήσει εμβάσματα χρημάτων στο εξωτερικό την περίοδο 2009-2011. Πρόκειται για ποσά που ξεπερνούν συνολικά τα 22 δισεκατομμύρια ευρώ.
Τα στοιχεία των φυσικών αυτών προσώπων περιλαμβάνονται σε CD που έστειλε στο ΣΔΟΕ η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών από τις 29 Αυγούστου. Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ θα ξεκινήσουν -κατά προτεραιότητα- από 3.000 και πλέον φυσικά πρόσωπα που έχουν πραγματοποιήσει εμβάσματα άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ ο καθένας.
Με άλλες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στην τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών:
* Περιορίζεται από 60 σε 30 ημέρες το χρονικό περιθώριο που δίδεται στον φορολογούμενο για την άσκηση προσφυγής κατά πράξης της φορολογικής αρχής με την οποία τού καταλογίζονται πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα για φορολογικές ή τελωνειακές παραβάσεις.
* Τα ειδικά συνεργεία ελέγχου καθίστανται πλέον αρμόδια για τη διοικητική επίλυση των διαφορών και δεν απαιτείται πλέον η διαβίβαση των φακέλων στην αρμόδια ΔΟΥ για τη διοικητική επίλυση των διαφορών, με αποτέλεσμα την επιτάχυνση του χρόνου βεβαίωσης και είσπραξης των καταλογιζόμενων ποσών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου