Παρασκευή 13 Ιουλίου 2012

Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών του Βερολίνου: Να πληρώσουν οι πλούσιοι για την κρίση!

Τη συμμετοχή των πλουσίων στην αναχρηματοδότηση των χωρών τους μέσω προσωρινών φόρων, φόρων ακίνητης περιουσίας ή "υποχρεωτικών" δανείων, προτείνει σε σχετική μελέτη του το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών του Βερολίνου (DIW) ως λύση για την ευρωπαϊκή κρίση χρέους.
Σύμφωνα με στοιχεία της μελέτης που δημοσιεύθηκαν χθες, οι εύποροι πολίτες θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις υπερχρεωμένες χώρες τους να απαλλαγούν από σημαντικό τμήμα του δημοσίου χρέους τους. Θα έπρεπε, γι' αυτόν τον σκοπό, είτε να τους επιβληθεί ένα εφάπαξ τέλος ή φορολόγηση των ακινήτων τους είτε να υποχρεωθούν να δανείσουν την πατρίδα τους, με ποσά τα οποία θα τους επιστραφούν εντόκως, όταν η δημοσιονομική κατάσταση εξομαλυνθεί.

Το γερμανικό Ινστιτούτο εκτιμά, μάλιστα, ότι ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να εφαρμοστεί ακόμη και στη Γερμανία, όπου ο δείκτης χρέους βρίσκεται στο 60% του ΑΕΠ. Σ' αυτή την περίπτωση, επισημαίνεται, πλούσιος θα ήταν κάποιος με εισόδημα άνω των 250.000 ευρώ ετησίως ή ένα ζευγάρι με εισόδημα 500.000 ευρώ. Αυτή η κατηγορία αντιπροσωπεύει το 8% του ενήλικου πληθυσμού της χώρας και θα μπορούσε, υπολογίζεται, με έναν φόρο 10%, να συνεισφέρει περί τα 230 εκατομμύρια στα δημόσια ταμεία.
Η μελέτη αναγνωρίζει πάντως και τη δυσκολία του εγχειρήματος στις χώρες με εκτεταμένη φοροδιαφυγή και περιορισμένες δυνατότητες συλλογής στοιχείων για την πραγματική περιουσιακή κατάσταση των πολιτών. Θεωρεί, ωστόσο, ότι τέτοια μέτρα θα μπορούσαν να βοηθήσουν πραγματικά στην εξυγίανση της οικονομίας, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την κοινωνική συνοχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου