Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2014

Ρένα Δούρου, οι εκλογες θα λειτουργήσουν ως κάθαρση και λύτρωση.

Ρένα Δούρου. Οι εκλογές θα λειτουργήσουν ως κάθαρση και λύτρωση μαζί

Του Χρίστου Λογαρίδη

 Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπισες μέχρι τώρα, όταν ανέλαβες την περιφέρεια?

 Είναι η πρόκληση που συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε ακόμη και σήμερα. Δηλαδή η ανάγκη αλλαγής της νοοτροπίας, του τρόπου λειτουργίας του μηχανισμού της Περιφέρειας. Η παράκαμψη μίας γραφειοκρατίας που δεν αφορά στην αποτελεσματικότητα αλλά στη στείρα τυπολατρία. Επιμένουμε στην αλλαγή της νοοτροπίας γιατί αυτή είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει η Περιφέρεια μηχανισμός αξιόπιστος έναντι των πολιτών. Για να μπορεί να τους εξυπηρετήσει καλύτερα.

 Υπήρξαν φίλοι, η γνωστοί, που σου ζήτησαν κάποιο ρουσφέτι, και αν ναι, πως το αντιμετώπισες?