Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2012

Τα εργασιακά στις ημέρες του Μνημονίου ΙΙΙ

Την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου με οριακή πλειοψηφία, 153 βουλευτών, υπερψηφίστηκε το τρίτο κατά σειρά Μνημόνιο για την Ελλάδα. Το νέο πακέτο μέτρων λιτότητας, το οποίο απώτερο σκοπό έχει να απελευθερώσει την δόση του δανείου προς την χώρα ύψους 31 δις ευρώ, περιλαμβάνει μια σωρεία τροποποιήσεων των εργασιακών, φορολογικών, συνταξιοδοτικών, υγειονομικών και άλλων εκφάνσεων της καθημερινής ζωής του πληθυσμού. Οι τροποποιήσεις αυτές θα επιδεινώσουν την ήδη αδιέξοδη κατάσταση στην οποία βρίσκονται όλες αυτές οι καθημερινές παράμετροι. Το tvxs.gr θα παρουσιάσει την επόμενη ημέρα για κάθε έναν από τους παραπάνω τομείς, σε μια αλυσίδα σχετικών ρεπορτάζ.


Αλλαγές στον χώρο εργασίας

Οι αλλαγές που θα γίνουν στον τομέα των εργασιακών θα εφαρμοστούν την 1 Ιανουαρίου του 2013. Ανάμεσα στις περικοπές μπορεί κανείς να βρει την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, των επιδομάτων ακόμη και των αποζημιώσεων.
Πιο ειδικά, από την 1η Ιανουαρίου καταργείται η Εθνική Σύμβαση Εργασίας και πλέον το κατώτατο ημερομίσθιο θα διαμορφώνεται με νόμο της κυβέρνησης. Την ίδια στιγμή ο ελάχιστος χρόνος ανάπαυσης ημερησίως μειώνεται από τις 12 ώρες στις 11, ενώ προστίθεται ακόμη μια μέρα εργασίας σε ορισμένους κλάδους, όπως το λιανεμπόριο. Η έκτη ημέρα εβδομαδιαίας εργασίας, που θα πραγματοποιείται χωρίς επιπλέον αμοιβή ή ρεπό, εφόσον δεν έχει υπερβεί ο εργαζόμενος τις 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα.

Εκτός αυτών, καταργήσεις, μειώσεις και πλαφόν μπαίνουν πια σε μισθούς και επιδόματα.

Ειδικότερα, από 1/1 θα καταργηθούν τα επιδόματα εορτών και αδείας για όλους τους λειτουργούς και υπαλλήλους του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με τις ίδιες διατάξεις, καταργούνται τα επιδόματα εορτών και αδείας και για τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα.

Οι μειώσεις στα ειδικά μισθολόγια γιατρών του ΕΣΥ, πανεπιστημιακών, ενστόλων, διπλωματών και δικαστικών, που κυμαίνονται πλέον μεταξύ 3% και 27%, θα ισχύσουν αναδρομικά από τον Αύγουστο. Οποιεσδήποτε επιστροφές, που έπρεπε να γίνουν από φόρους ή επιδόματα που δεν έχουν καταβληθεί μέχρι στιγμής θα οριστούν ύστερα από απόφαση του υπουργού Οικονομικών.

Στους εργαζόμενους της Γενικής Διοίκησης του Κράτους ορίζεται πλαφόν μεγαλύτερου μισθού στα 1900 ευρώ.

Το οικογενειακό επίδομα στήριξης τέκνων θα καταβάλλεται βάσει κλιμακούμενου εισοδηματικού κριτηρίου.

Οι οικογένειες που δικαιούνται το επίδομα αυτό, διαιρούνται αναλόγως του ισοδυνάμου εισοδήματος σε τέσσερις εισοδηματικές κατηγορίες, ως εξής: έως έξι χιλιάδες ευρώ, που λαμβάνουν το πλήρες επίδομα. Από 6.001- 12.000 ευρώ, που λαμβάνουν τα 2/3 του επιδόματος, και από 12.001- 18.000 ευρώ, που λαμβάνουν το 1/3 του επιδόματος.
 
Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων υπολογίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, ως εξής: 40 ευρώ ανά μήνα για ένα εξαρτώμενο τέκνο, 80 ευρώ ανά μήνα για δύο εξαρτώμενα τέκνα, 130 ευρώ ανά μήνα για τρία εξαρτώμενα τέκνα και 180 ευρώ ανά μήνα για τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα. Για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τετάρτου, καταβάλλεται, πέραν των ανωτέρω, μηνιαίο επίδομα 60 ευρώ.

Συντάξεις

Σημαντική είναι η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης από τα 65 έτη στα 67. Η νεαρότερη ηλικία στην οποία μπορεί κανείς εναλλακτικά να συνταξιοδοτηθεί είναι στα 62, μόνο εφόσον έχει συμπληρώσει 4.500 ημερομίσθια.

Ακόμη και μετά τα 40 αυτά χρόνια, η σύνταξη που θα λαμβάνει θα έρχεται από 5% έως 25% μειωμένη σε σχέση με το παρελθόν. Αναλυτικότερα, 5%-10% θα μειωθούν οι συντάξεις από 1000 έως 2000 ευρώ. Από τα 2000 μέχρι τα 4000 ευρώ και άνω θα μειωθούν από 15% σε 25%, με ένα ρυθμό μείωσης του 5% ανά χίλια ευρώ.

Μειώσεις στις συντάξεις που κυμαίνονται μέχρι 1000 ευρώ δεν θα υπάρξουν. Η κατανομή των μειώσεων στις μεγαλύτερες συντάξεις, όπως αυτές φαίνονται παραπάνω λαμβάνουν χώρα μέσα σε ένα πλαίσιο προσπάθειας δικαιότερης κατανομής τους.

Στους συνταξιούχους του Δημοσίου, μάλιστα, καταργούνται πια τα δώρα εορτών και τα επιδόματα αδείας.

Αποζημιώσεις

Οι τάσεις για μείωση του κόστους εργασίας δεν προβλέπεται να απαλειφθούν με το Μνημόνιο 3. Απεναντίας,, δε, τα στοιχεία δείχνουν ότι προκύπτουν οι συνθήκες για εντατικοποίησή τους. Αυτό γιατί, σύμφωνα με το νέο πολυνομοσχέδιο, ο εργοδότης θα έχει το δικαίωμα να ενημερώνει τον εργαζόμενο πως θα λήξει η σύμβαση εργασίας του αργότερα από το προβλεπόμενο μέχρι στιγμής χρονικό όριο και θα του καταβάλλει μειωμένη αποζημίωση.

Αυτό μέχρι σήμερα, βάσει των όσων όριζε το εργατικό δίκαιο, απαγορευόταν αυστηρά. Ανάλογα με την συντομία του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο πληροφορούνταν ο εργαζόμενος την επικείμενη απόλυσή του, οριζόταν και το μεγαλύτερο μέγεθος της αποζημίωσης – εφόσον η σύμβασή του δεν έληγε την ημερομηνία της απόλυσης, οπότε σε αυτή την περίπτωση απλώς δεν υπήρχε ανανέωσή της.

Μετά την 1 Ιανουαρίου του 2013, προβλέπεται για τον εργοδότη η μείωση του χρόνου προειδοποίησης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπαλλήλου με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου άνω των 12 μηνών, θέτοντας ως μέγιστο χρόνο προειδοποίησης τους 4 μήνες πριν τη λύση της σύμβασης προκειμένου ο εργοδότης να καταβάλλει το ήμισυ της προβλεπόμενης αποζημίωσης απόλυσης. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις, το αργότερο χρονικό περιθώριο για τον εργοδότη ήταν οι 6 μήνες πριν την ψήφιση του Μνημονίου. Όσο μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο είχε ο εργαζόμενος να αναζητήσει νέα απασχόληση τόσο μικρότερη γινόταν η αποζημίωση.

Εάν γινόταν κάτι διαφορετικά ο εργαζόμενος είχε το δικαίωμα διεκδίκησης υψηλότερων αποζημιώσεων ακόμη και για διαφυγόν κέρδος, το οποίο θα προέκυπτε από την ανεύρεση άλλης εργασίας.

Πιο ειδικά, για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δώδεκα «συμπληρωμένους» μήνες έως δύο χρόνια, απαιτείται προειδοποίηση ενός μηνός πριν την απόλυση. Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δύο έτη συμπληρωμένα έως πέντε έτη, απαιτείται προειδοποίηση δύο μηνών πριν την απόλυση. Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από πέντε έτη συμπληρωμένα έως δέκα έτη απαιτείται προειδοποίηση τριών μηνών πριν την απόλυση. Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δέκα έτη συμπληρωμένα και άνω απαιτείται προειδοποίηση τεσσάρων μηνών πριν την απόλυση.

Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 1 έτος συμπληρωμένο έως 4 έτη, η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 2 μηνιαίους μισθούς. Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 4 έτη συμπληρωμένη έως 6 έτη, η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 3 μηνιαίους μισθούς.

Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 6 έτη συμπληρωμένα έως 8 έτη, η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 4 μηνιαίους μισθούς. Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 8έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη, η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 5 μηνιαίους μισθούς. Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει 10 έτη συμπληρωμένα, η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 6 μηνιαίους μισθούς.

Από τα 10 έτη εργασίας και άνω η αποζημίωση αυξάνεται κατά ένα μηνιαίο μισθό για κάθε έτος εργασίας με ανώτατο πλαφόν τους 12 μισθούς.

Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει 11 έτη συμπληρωμένα, η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 7 μηνιαίους μισθούς. Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει 12 έτη συμπληρωμένα, η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 8 μηνιαίους μισθούς. Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει 13 έτη συμπληρωμένα, η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 9 μηνιαίους μισθούς. Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει 14 έτη συμπληρωμένα, η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 10 μηνιαίους μισθούς. Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει 15 έτη συμπληρωμένα, η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 11 μηνιαίους μισθούς. Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει 16 έτη συμπληρωμένα και άνω, η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 12 μηνιαίους μισθούς.

Βάσει αυτών των δεδομένων, μπορεί να παρατηρηθεί και η τάση για μείωση του κόστους απόλυσης.

Άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων

Στο άνοιγμα έντεκα επαγγελμάτων αναφέρεται το πολυνομοσχέδιο. Σύμφωνα με τις χρόνιες αντιδράσεις των εργαζομένων των κλειστών επαγγελμάτων σε αυτή την πρόθεση της εκάστοτε κυβέρνησης, το αποτέλεσμα αυτού του μέτρου θα είναι πρωτίστως η αλλοίωση της ποιότητας του παραγόμενου έργου καθώς θα μειωθεί το κόστος για αυτό.

Συγκεκριμένα τα επαγγέλματα και οι υπηρεσίες που οδεύουν προς άνοιγμα είναι:

Το επάγγελμα του ορκωτού εκτιμητή
Η υπηρεσία εκμίσθωσης ιδιωτικής χρήσης επιβατηγών αυτοκινήτων  
Η διάθεση βρεφικού γάλακτος (έως 6μηνών) ελεύθερα και όχι μόνο από φαρμακεία
Η τοποθέτηση προϊόντων καπνού σε υπεραγορές τροφίμων
Τα επαγγέλματα του λογιστή και του φοροτεχνικού και ιδίως στην άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος
Οι παρεμβάσεις στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης
Το επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή, οι επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης και τα ιδιωτικά γραφεία ευρέσεως εργασίας
Οι οδοντοτεχνίτες. (Η βεβαίωση λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου θα χορηγείται πλέον όχι μόνον σε όσους έχουν άδεια ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, αλλά και σε φυσικά πρόσωπα και εταιρίες με οποιαδήποτε νομική μορφή, με την προϋπόθεση να ορίζεται επιστημονικά υπεύθυνος ο κάτοχος βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη)
Οι φυσικοθεραπευτές. Η βεβαίωση λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας θα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα και σε εταιρίες με οποιαδήποτε νομική μορφή από την οικεία περιφέρεια
Η ελεύθερη πώληση και διακίνηση εφημερίδων, περιοδικών και εν γένει εντύπων από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Η ελεύθερη μίσθωση φορτηγών αυτοκινήτων μικτού βάρους έως και 3,5 τόνων από επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου