Πέμπτη 26 Απριλίου 2012

Πώς οι ξένες κυβερνήσεις θα πάρουν τα σπίτια μας!

Οι ξένες κυβερνήσεις, και όχι οι κομμουνιστές, θα μας πάρουν τα σπίτια! Θα μπορούσε να ήταν σύνθημα της Αριστεράς, σαν αυτά τα εμφυλιοπολεμικά της Δεξιάς, αλλά τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά. Είναι ο κίνδυνος μέσω της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, τα σπίτια των Ελλήνων να καταλήξουν ως περιουσία σε ξένες κυβερνήσεις!...


Ιδού πώς λειτουργεί το σύστημα: οι τράπεζες προχωρούν στην ανακεφαλαιοποίησή τους και εντάσσονται στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Με την ένταξη των τραπεζών στο ΤΧΣ όλες οι περιουσιακές αξίες των τραπεζών, τα λεγόμενα assets, περιέρχονται στο ΤΧΣ, δηλαδή στο κράτος (απαραίτητη διευκρίνιση: στα περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα δάνεια και οι υποθήκες πάνω στα δάνεια). Ταυτόχρονα όμως τα περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών περιέρχονται πια, εκτός από το ΤΧΣ, και στη δικαιοδοσία του αγγλικού δικαίου που διέπει τη νέα δανειακή σύμβαση και το PSI.

Πρακτικά αυτό στην περίπτωση των στεγαστικών δανείων σημαίνει ότι θα μπορούν οι δανειστές να πάρουν στην ιδιοκτησία τους τα σπίτια, εφόσον δεν εξυπηρετείται το δάνειο. Θα βοηθήσει σε αυτό και η άρση της απαγόρευσης των πλειστηριασμών για την πρώτη κατοικία, που μεθοδεύεται να γίνει τον Δεκέμβριο.

Και γιατί λέμε ότι τα σπίτια θα τα πάρουν οι ξένες κυβερνήσεις; Διότι οι δανειστές πλέον είναι οι ξένες κυβερνήσεις!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου